27 03 2011

2010-2011 4.Sınıf 2.Dönem 1.Trafik Güvenliği Yazılı Soruları

SORULAR

  1. Çengelli iğne ne işe yarar? Kısaca açıklayınız. (10 Puan)

…...……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. İlkyardım çantasında bulunması gerekenlerden 3 tane yazınız? (10 Puan)

…...……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara binişlerde  ve taşıtlardan inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir? (5 Puan)

    A) Taşıtların sağ kapısından inmek

    B) Taşıtların sol kapısından inmek

    C) Taşıt tam durduğunda inmek                              

    D) Toplu taşıma araçlarına sıra ile binmek                   

4.Aşağıdaki trafik işaretlerinin anlamlarını altına yazınız. (10 Puan)

http://www.ikmalci.com/Urunler/kucuk_Trafik%20Levhas%C4%B1,%20Yaya%20Ge%C3%A7idi%20(B-14a)_15153_1.jpg                                               

……………………               

 http://www.dersimizdireksiyon.net/trafik,%20tehlike%20uyar%C4%B1%20i%C5%9Faretleri/OKUL%20GE%C3%87%C4%B0D%C4%B0.jpg

....................................

5. ‘’ Taşıt durmadan inmek ……………….…… neden olur .’’

      Yukarıdaki  cümlede boşluğa hangi kelimenin gelmesi  doğru olur? (5 Puan)

A) kazalara

      B) zamandan tasarrufa

      C) hızlı hareket etmemize

      D) varacağımız yere erken varmamıza

6. Trafik Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? (5 puan)

    A)Çantaların üzerine yansıtıcı etiket yapıştırmak

    B)Yansıtıcı özelliği olan kıyafetler giymek

    C)El feneri taşımak

    D)Kalın ve koyu renkli kıyafetler giymek

7. Trafik kazası sonrasında 112 Acil Yardım Merkezi arandığında,arayan kişi aşağıdaki bilgilerden hangisini vermelidir? (5 puan)

A)İsmini,kazanın yapıldığı yerin adresini,kazazedenin durumunu ve sayısını

      B)İsmini ve kazazedelerin sayısını

      C)İsmin ve kazanın durumunu

      D)Kazanın durumunu ve kazanın yapıldığı yerin adresini

8-Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? (5 puan)

    A)Taşıt içinde gürültü yapanları uyarmak

    B)Taşıt içinde ayaktayken bir yere tutunmak

    C)Taşıt penceresinden dışarıya el ve baş çıkartmak

    D)Taşıt içinde alçak sesle konuşmak

9.Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyunuz. (20 Puan)

·        (  ) Yaya kaldırımında yürürken yola yakın tarafta yürürüm.

·        (  ) Yaya Kaza sonrası 112 acil yardım merkezini aramalıyız.

·        (  ) Araçlara bindiğimizde emniyet kemeri takmamalıyız

·        (  ) 10 Yaşını doldurmuş çocuklar özel araçların ön koltuğunda emniyet kemeri takarak oturabilir,

·        (  ) Özel araçların arka koltuğunda otururken emniyet kemeri takılmamalıdır.

·        (  ) Otobüste sadece yaşlı bayanlara yer vermeliyiz.

·        (  ) Toplu taşıma araçlarına ön kapıdan binip arka kapıdan inmeliyiz.

·        (  ) Toplu taşıma araçlarında camlardan dışarı sarkabiliriz.

·        (  ) Özel araçlarda sadece ön koltuklarda emniyet kemeri vardır.

·        (  ) Trafik ışıkları, trafiği düzenlemek için kullanılan araçlardan biridir.

     10.Yolculuk sırasında yapılan yanlış davranışlardan bir örnek vererek bu örneğin ne gibi tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini aşağıya yazınız. (10 Puan)

Yanlış davranış:……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yanlış davranış sonucu oluşacak olumsuzluklar:………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      11.Boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz. (15 Puan)

            (Çengelli İğne  -  tıbbi eldiven  -  turnike  -   üçgen sargı  -   hidrofil gaz steril)

·        Kanayan bölgelere basınç uygulayarak kanamayı durduran yardım malzemesi…………………………………………dır.

·        Sargı bezlerinin uçlarını tutturarak açılmasını önleyen yardım malzemesi………………………………….dir.

·        İlkyardım yapanları mikroplardan koruyan yardım malzemesi…………………………………………………dir.

·        Kırıklarda ve benzeri durumlarda kullanılan ilkyardım malzemesi……………………………………………dir.

·        Ağır kol ve bacak kanamalarında kullanılan ilkyardım uygulaması……………………………………………..dır.

4772
0
0
Yorum Yaz