7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje ve Performans Konuları Ödev
18 10 2007

7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje ve Performans Konuları Ödev

Fen ve Teknoloji Dersi Proje ve Performans Konuları Ödevleri

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELİF İ.Ö.OK
6.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ


1. Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
2. Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.
3. Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.
4. Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
5. Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.
6. Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.
7. Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
8. Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.
9. Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
10. Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.
11. Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.
12. Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
13. Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.
14. Evinizde bir fasülye yada mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz.Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.
15. Organik tarımla ilgili bir makale yazınız.
16. Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.
17. Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.
18. Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.
19. Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.
20. Kendi imkanlarını kullanarak bir dinamometre yapma.
21. Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.
22. Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.
23. Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.
24. Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.
25. Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.
26. Isaac Newtonun hayatını araştırma.
27. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.
28. Madde,cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
29. Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
30. Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
31. Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
32. Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
33. Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.
34 Çekirdekli ve çekirdeksiz hücrelerin araştırılması
35 Dünya’daki nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu bölgelerin araştırılması
36 Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması
37 Organik tarımın araştırılması
38 Trafikteki araçların süratlarinin nasıl belirlendiğinin araştırılması
39 Uzay ve yarış araçlarının hızlarının araştırılıp, günlük hayatta kullandığımız araçların hızları ile karşılaştırılması
40 Dinamometre ve kullanım alanlarının araştırılması
41 Farklı gezegenlerde cisimlerin ağırlığının değişiminin araştırılması
42 Madam Cruie, Dalton ve Becquerel’in yaşam öykülerinin araştırılması
43 Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması
44 Doğadaki element çeşitlerinin araştırılması
45 Havanın saf madde mi yoksa karışım mı olduğunun araştırılması
46 Çeşitli metallerin elektrik iletkenliklerinin araştırılması
47 Elektrik çarpmalarından korunmada yalıtkan maddelerin kullanımının araştırılması
48 Çeşitli yalıtkan ve iletkenlerin dirençlerinin araştırılması
49 Direnci olmayan bir iletkenin varlığı söz konusu mudur, direnci olmayan iletken yapılabilir mi?
50 Süper iletkenlik hakkında araştırma yapılması
51 Işık şiddetinin ayarlanabildiği araçların yapısının araştırılması
52 Sert kemik dokusunu oluşturan maddelerin araştırılması
53 Hemofili hastalığının araştırılması
54 Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
55 Solunum sistemi sağlığının korunması için yapılması gerekenlerin araştırılması
56 İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
57 Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
58 Sıcak su termoslarının yapısının araştırılması
59 Fırın ve su depolarının yalıtımında kullanılan malzemelerin araştırılması
60 Periskop’un araştırılması
61 Aynaların yapımının araştırılması
62 Yankının en iyi duyulduğu yerlerin araştırılması
63 Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
64 Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
65 Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
66 Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
67 Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
68 Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
69 Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması
70 Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
71 Fosilleşmenin araştırılması
72 Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması
73 Kapalı mekanlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi
74 İstenmeyen yankıların önlenmesinde yapılan çalışmaların araştırılması
7I Hücre zarından geçen ve geçemeyen maddeler hakkında araştırma.
72 İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama
73 Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
74 Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
75 Sinir sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
76 Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
77 Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
78 Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster
79 Büyüme ve Gelişmeyi olumlu yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama
80 Büyüme ve Gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama
2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
6.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PROJE ÖDEVLERİ LİSTESİ

1.Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama
2.Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması
3.Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması
4.Dinamometre yapımı
5.Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması
6.Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı
7.Basit bir reosta modeli yapımı
8.Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı
9.Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı
10.Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı
11.Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı
12.Kapalı mekanlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi
13.Fosil yapımı
14.Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması
15.Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı
16.İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma.
17.3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.
18.3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.
19.Elektroskop yapalım.
20.Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
21.İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama
22.Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
23.Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
24.Sinir sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
25.Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
26.Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
27.Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster
28.Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
29.Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız
30.Evlerde kullanılan elektriğin evimize ulaşıncaya kadar izlediği yolu anlatan bir makale ve poster hazırlayın.

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ

1. İçme suyunun deniz suyundan nasıl elde edildiğini araştırınız.
2. Mumun yanması ile erimesi arasındaki farkı bir deney tasarlayarak gösterme.
3. Sınıf arkadaşlarınızı cinsiyet boy kilo ve saç rengi gibi özelliklerine göre sınıflandırınız.
4. Sınıflandırma neden önemlidir? Bir kompozisyon yazarak belirtiniz.
5. Maddelerin sınıflandırılmasını yapan bir kavram haritası hazırlayınız.
6. Katı,sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini konu alan bir makale yazınız.
7. Karışımları anlatan bir kavram şeması hazırlayınız.
8. Özkütlenin nasıl hesaplandığını gösteren bir araştırma yapınız.
9. Özkütlenin bulunması ile ilgili 10 adet test sorusu hazırlayınız.
10. SI birim sisteminin ne olduğunu araştırınız.
11. Fiziksel ve kimyasal değişmeleri gösteren bir deney düzeneği hazırlama
12. Fiziksel ve kimyasal değişmelerle ilgili 10 adet test sorusu hazırlama.
13. Karışımları ayırma yollarını bir makale şeklinde açıklayınız.
14. Basit bir çözelti hazırlayıp çözünen ve çözücüyü gösteriniz.
15. Türkiye’de bulunan rafineri tesislerini ve görevlerini araştırınız.
16. Element sembolleri neye göre verilmiştir?Örneklerle açıklayınız.
17. Elementleri ve sembollerini gösteren bir poster hazırlayınız.
18. Atom ve yapısını gösteren bir poster hazırlayınız.
19. Kütle no,proton sayısı,elektron sayısı hesaplamayla ilgili 20 adet test sorusu hazırlayınız.
20. İzotop atomları örnekler vererek açıklayınız.
21. Elektronların yörüngelere nasıl dizildiğini araştırınız.
22. 15 adet elementin atomlarının elektron dağılımını yapınız
23. Metal, ametal, yarımetal ve soygazların özelliklerini gösteren bir tablo hazırlayınız.
24. Peryodik cetvelin özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.
25. Buzlu yollarda araba tekerleklerine zincir takılmasının nedenini örneklerle açıklayınız.
26. Enerji çeşitlerini araştırarak bir liste yapınız.
27. Güneşteki enerji dünyaya ışık enerjisi olarak ulaştığı halde Güneşin bizi neden ısıttığını araştırınız.
28. Konum,zaman ve yer değiştirme kavramlarını açıklayarak ;yer değiştirmeyle ilgili 10 adet örnek soru hazırlayınız.
29. Konum zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.
30. Hız zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.
31. Kuvvetin etkilerini gösteren bir kompozisyon yazınız.
32. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda neden değiştiğini açıklayan bir makale yazınız.
33. Eylemsizliğe örnekler vererek açıklayınız.
34 Element ile Molekül, Nötr atom ile İyon ve İzotop farklı kavramlar mıdır?
35 Çivi neden sivri yapılır? Bıçak niçin keskindir?
36 Doğal afetler ekosistemleri etkiler mi?
37 Ülkemizin biyolojik zenginlikleri nelerdir ve bu zenginliklerin nasıl değerlendiriliyor?
38 Sürdürülebilir kalkınma ve Sürdürülebilir yaşam nedir?
39 Doğal afetler ekosistemleri etkiler mi?
40 Çevre kirliliği nedir? Sebepleri nelerdir?
41 Beslenme şekline göre canlılar nasıl gruplandırılırlar?
42 Eski gazetelerden geri dönüşümlü kağıt elde edilmesi.
43 Atmosfer basıncına nasıl dayanıyoruz?
44 Basit makine modelleri.
45 Dalgıçların vurgun yemesi nasıl meydana gelir?
Elektrik motoru kullanarak motorlu tekne yapma


2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELİF İ.Ö.OK
7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PROJE ÖDEVLERİ LİSTESİ

1.Taş ve toprak kolleksiyonu.
2.En çok bilinen elementler nelerdir? Hangi sembollerle gösterilirler?Element ve Bileşik modelleri.
3.Dinamometre yapımı.
4.Basit makine modelleri.
5.Dalgıçların vurgun yemesi nasıl meydana gelir?
6.Sıvı basıncı ile ilgili projeler. (Su cenderesi, Hidrolik fren, fıskiye vb)
7.Eski gazetelerden geri dönüşümlü kağıt elde edilmesi.
Su tasarrufu için alınacak tedbirlerin geliştirilmesi.
9.Çevremizde kullanılan su miktarının izlenerek ortalama su tüketiminin hesaplanması.
10.Cam resimleri koleksiyonu hazırlama.
11.Basıncı hangi araçlarla ölçeriz? Bu araçların özellikleri nelerdir?
12.Hidrolik fren sistemleri mekanizması yapalım (modellerin her birinden)
13.Bulunduğumuz yerin atmosfer basıncını ve rakımını ölçelim.
14.Periyodik cetvelin özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.
15.Mumun yanması ile erimesi arasındaki farkı bir deney tasarlayarak gösterme.


NOT:Performans ödevleriyle ilgili deneyleri,deneyler kategorisinde bulabilirsiz.


19737
0
0
Yorum Yaz