7.Sınıf Matematik Dersi Proje ve Performans Konuları Ödevleri
12 12 2008

7.Sınıf Matematik Dersi Proje ve Performans Konuları Ödevleri

7. Sınıf Proje Konuları

 1. Şifreleme bilimi hakkında araştırma yapılması, yeni bir örnek şifre bulunması ve bu keşfedilen şifrenin uygulamasının yapılması.
 2. Müzik ve matematiğin ilgisinin açıklanması, büyük bestecilerin çalışmalarındaki matematiğin araştırılması ve sunumu.
 3.  Pi sayısının tarihçesinin incelenmesi, matematikte ve günlük hayatta kullanımının araştırılması ve sunumu.
 4. Seçilen bir nesnenin farklı oranlarda çizimi.
 5. Geometride kullanılan çizim araçlarının ne zaman, nasıl ve kim tarafından keşfedildiğinin araştırılması ve ilk hallerinin modellerinin yapılması ve kullanımlarına ilişkin sunumu.
 6. Bilgisayarda; doğru ve düzlem çeşitlerinin çizilmesi, doğru ile düzlemin birbirlerine göre durumlarının incelenmesi ve şekillerle somut olarak canlandırılması.
 7. Tarihte Mayaların kullandığı matematiğin araştırılması ve günümüz matematiğiyle olan benzerlikleri ve farklılıklarının karşılaştırılması ve çıkarılan sonuçların sunumu.
 8. Mozaikler ve mozaiklerin günlük hayatta kullanım alanları hakkında bilgi ve doküman toplanması ve en az 4 tane değişik mozaik oluşturulması, oluşturulan bu mozaiklerin nerede kullanılabileceğini gösteren görsel malzemeler hazırlanması.
 9. Problemler konusu ile ilgili model oluşturarak problemin görsel sunumunun yapılması.
 10. Özgün bir koordinat düzlemi hazırlama, uygulama alanına yönelik örneklerin hazırlanması ve sunumu.
 11. Günlük hayattan seçilen bir konu üzerinde istatistik ve garfiklerin uygulamasının yapılması. Örneğin; Fasulye çimlendirme deneyi yapınız. İki ay boyunca iki haftalık aralıklarla fasulyenin boyunu ölçünüz. Fasulyenin gelişimine ait çizgi veya sütun grafiğini çiziniz. Karşılaştırmalı grafik için alternatif bitkinin gelişimine bakılabilir.Ayrıca ışık değişken olması durumları karşılaştırılabilir.
 12. İstatistik ve grafiklerle ilgili ortalama, analiz, mod, medyan kavramlarını kullanarak, okul çapında bir araştırma yapılması, analizi ve sunumu.
 13. 6. sınıf seviyesine uygun matematik dersini eğlenceli bir biçimde anlatan bir matematik kitabı yazılması.
  14.Öğrenciler ders öğretmenlerinin onayını almak koşuluyla; kendi seçecekleri ve 7. sınıf Matematik dersiyle ilişkilendirebilecekleri bir konuda da proje hazırlayabilirler.

7.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ

1.RÖPORTAJ/Günlük hayatta matematik/
Sizden aile bireylerinizin ve okul öğretmenlerinizin işte,evde, ve nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportaj yapmanız ve sonuçlarını rapor halinde sunmanız istenmektedir.
2.
Simetri/ Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. En az 3 tane Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.
3. MATEMATİK GAZETESİ

4.ALAN/Evimize halı fleks döşüyoruz

5.CEBİR/Bilinmeyenin tarihi6.Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması.Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması
7.
Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.
8.
ALAN/Evimize halı fleks döşüyoruz
9.
CEBİR/Bilinmeyenin tarihi
10.
Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması.Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması
11.
Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.
12.
Ünlü Türk ve İslam  matematikçileri/Ünlü Türk ve İslam   matematikçilerinin   yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi ve sunum hazırlanması.                 

8400
0
0
Yorum Yaz