8.Sınıf Matematik Dersi Proje ve Performans Konuları Ödevleri
12 12 2008

8.Sınıf Matematik Dersi Proje ve Performans Konuları Ödevleri

 

8. Sınıf Proje Konuları

 1. Türkiye ekonomisinin son üç yıldaki durumu, enflasyondaki gelişmeler, tablo ve grafikle gösterilmesi, çeşitli yayınların takip edilerek incelenmesi ve yorumlanması.
 2. Altın oranın doğada, sanatta ve mimaride örneklerle araştırılması ve sunulması.
 3. Mozart’ın matematiği müzikte nasıl kullandığının araştırılması, örneklenmesi.
 4. Pisagorun hayatı ve Pisagor bağıntısının bulunmasındaki evrelerin araştırılması. Pisagor teoreminin 3 ayrı ispatının maketlerle yapılması.
 5. Üç boyutlu koordinat düzleminde katı cisimlerin çizilmesi, günlük hayat örneklerlerinin maketlerle sunumu.
 6. Paskal üçgeni ve fraktal ilişkisinin incelenmesi, doğadaki fraktalların araştırılması, fotoğraflarından poster oluşturulup, sunulması.
 7. Atatürk’ün bilime katkıları, yazdığı ‘Geometri’ kitabının ve Türkçe’ye kazandırdığı terimlerin incelenmesi.
 8. Bilgisayar ortamında özellikle Powerpoint kullanarak istenilen bir matematik dersi konusunun sunumu.
 9. Öğrencilerin matematiğe yaklaşımlarını araştıracak 20 soruluk anketin hazırlanıp okul öğrencilerine uygulanması, sonuçlarının tablo ve grafikler yardımı ile değerlendirilmesi.
 10. Soma küpleri hakkında bilgi verilmesi ve uygulama yapılması.
 11. Abaküs tarihçesi, Soroban Japon Abaküsü ve uygulaması.
 12. 6. ve 7. sınıf seviyelerine uygun matematik dersini eğlenceli bir biçimde anlatan
  8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ

  Ödev Konusu           : Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılar  hakkında sunum
  Ödev Konusu           :Benzerlik kuralları.Thales kimdir?Thales teoremlerinin uygulanması.
  Ödev Konusu           :1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle problem çözümleri/Sizden 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle çözülebilen kesir,hareket,sayı ve orantı
  Ödev Konusu           : Pisagor Ve öklit bağıntısı hakkında tablo ve sunum

 

13889
0
0
Yorum Yaz