Bitkilerin sınıflandırılması
03 03 2010

Bitkilerin sınıflandırılması

Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır. Çoğalmalarındaki farklılığa göre ikiye ayrılan bitkiler, çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki ana başlık aştında  sınıflandırılır;

1.Çiçekli Bitkiler cicekli-bitkiler

En gelişmiş bitki grubudur. Tohum ve meyve oluşturarak çoğalırlar.
Çiçekli bir bitki dört farklı kısımdan oluşur;

a) Kök:
Bitkinin dik durmasını ve toprağa bağlanmasını sağlar. Topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar. Kök üç kısımdan oluşur .(Ana kök, Yan kök, Emici tüy)

b) Gövde:
Bitkinin toprak üstünde kalan, dalları, iletim boruları, yaprakları, çiçekleri ve tomurcukları üstünde bulunduran organa gövde denir. Besin üretimi, besin depolanması ve madde iletimi fotosentez ile yapılır. Temel olarak iki çeşit gövde vardır.(Otsu gövde, Odunsu gövde)

c) Yaprak:
Çoğunluğu damarlı ve geniş yapılı olup yeşil rengi sağlayan organlardır. Üzerinde stomalar(gözenekler) bulunur. Bu stomalar gaz alışverişini sağlar. Hücreleri fazla sayıda kloroplast içerir.

d) Çiçek:
Bitkilerin eşeyli üremeyi sağlayan organına çiçek denir. Çiçekler temel olarak aşağıdaki kısımlara ayrılır;

  • Çanak yaprak: Yeşil renkli olup içerisindeki çiçek kısımlarını dış etkilere karşı korur.
  • Taç yaprak: Renkli ve hoş kokulu olup böceklerin dikkatini çekerek tozlaşmanın yapılmasını sağlar.
  • Tozlaşma: rüzgâr, su gibi doğa olayları sonucunda olur.
  • Erkek organ: Özel bölünmeler yaparak polenlerin fazla sayıda üretilmesini sağlar.
  • Dişi organ: Vazo şeklinde olup bitkinin orta kısmında bulunur. Yumurtaların oluşturulmasını ve döllenmesini sağlar.
2) Çiçeksiz Bitkiler ciceksiz-bitkiler

Nemli yerlerde yaşarlar ve fotosentezle besin üretirler. Spor keseleri ile çoğalırlar. Kök, gövde
ve yaprakları çiçekli bitkilere göre çok gelişmemiştir.

İki ana grubu bulunur;

a) Damarlı Olanlar:
Kök, gövde ve yaprakları basit yapılıdır. Madde taşımasını iletim demetleriyle yaparlar.Döl almaşı ile çoğalırlar. Örnek olarak eğrelti otu ve kibrit otları verilebilir.

b) Damarsız Olanlar:
Kök, gövde ve yaprak bulundurmazlar. İletim demetleri yoktur. Döl almaşıyla çoğalmalarını gerçekleştirirler. Su ve kara yosunları bu gruba girer.

207
0
0
Yorum Yaz