Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri
04 04 2011

Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri

http://4.bp.blogspot.com/_EoPs8s0Jlig/SR7hT3Vo-yI/AAAAAAAAG_g/PTUtmy3Rqbw/s400/Resim+1.+8+Kapal%C4%B1+tohumlu+bir+bitkinin+%C3%A7i%C3%A7ek+yap%C4%B1s%C4%B1.jpg

Bitkiler kök, gövde, çiçek ve yaprak olmak üzere dört kısımdan oluşmuştur. Bitkiler içerisinde en gelişmiş olanları çiçekli bitkilerdir.

Bitkinin her kısmının kendine göre özelleşmiş ayrı ayrı görevi vardır. Bitkinin toprak altında gelişen, topraktaki tuzları ve suyu emen, bitkiyi toprağa bağlayan, karbon hidrat depo eden ve yer çekimi doğrultusunda büyüyen toprak altı yapılarına kök denir. Bitkilerde yaprak ve üreme organlarını taşıyan genelde toprak üstünde olan yapılara gövde denir. Tohumla üreyen bitkilerde, tohumu veren çanak ve taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan oluşan en uçtaki büyüme tomurcuğuna çiçek denir. Bitkilerde gövde ve dallar üzerinde meydana gelen, çeşitli şekil ve renklerde, genellikle yeşil renkli, içlerindeki kloroplâstlarla fotosentez ile madde sentezleyen yapılara yaprak denir.

1007
0
0
Yorum Yaz