Cisimler nasıl renkli görünür?
02 04 2013

Cisimler nasıl renkli görünür?

Cisimlerin renkli görünmesi cisimlerin üzerine düşen ışığa, bu ışığın cisimler tarafından yansıtılışına ve yansıtılan ışığın gözümüz aracılığıyla beyine iletilmesiyle gerçekleşir. Bir nesnenin göz tarafından algılanması için, o nesnenin mutlaka ışık tarafından tanımlanması gerekir.

prism 150x150 Cisimler nasıl renkli görünür?

Beyaz ışık, ışık prizmasından geçirildiğinde renklere ayrılır. Beyaz ekran üzerinde oluşan renkli bölgeye ışık tayfı ya da ışık spektrumu denir. Beyazı oluşturan renklerin her biri, ışık prizmasından farklı açılarla kırılır. Işık prizmasında en az kırılmaya uğrayan renk kırmızı, en çok kırılmaya uğrayan renkte mordur. Buna göre, kırmızı renkten mor renge doğru gidildikçe renklerin kırılma açıları artar.

1343
0
0
Yorum Yaz