dublet ve oktet kuralları nelerdir-maddenin halleri ile kimyasal
08 03 2011

dublet ve oktet kuralları nelerdir-maddenin halleri ile kimyasal

dublet ve oktet kuralları nelerdir-maddenin halleri ile kimyasal bağlar arasındaki ilişki nedir

Dublet Kuralı :
Bir atomun son yörüngesindeki elektron sayısını ikiye tamamlama (ki aynı zamanda tek yörüngedir) kuralına dublet kuralı denir.
Örnek 1) Hidrojen atomu dışarıdan (bileşik yapacağı diğer atomdan) bir elektron alarak veya ortaklaşa kullanarak, tek yörüngesindeki elektron sayısını ikiye tamamlar.
Örnek 2) Lityum atomu dışarıya (bileşik yapacağı atoma) 1 elektron vere
rek, enerji seviyesi sayısını bire, elektron sayısını ikiye tamamlar.
Örnek 3) Karbon atomu dışarıya 4 (bileşik yapacağı atoma) elektron vererek enerji seviyesi sayısını bire, elektron sayısını ikiye tamamlar.
KURAL : Dublet kuralına uyan bir atomda, tek enerji seviyesi ve iki elektron bulunur.

OKTET KURALI Asal gaz atomlarının en dış enerji düzeyleri elektronla tam doludur. Bu durum asal gazlara kararlılık ve dayanıklılık verir.
Helyum dışındaki diğer asal gazların dış enerji düzeylerinde 8 elektron bulunur. En dış enerji düzeyinde 8'den fazla elektron bulunamaz. Onun için başka atomlardan elektron alamaz. Bu 8 elektron oynak (serbest) olmadığından elektron da veremez.
Onun için iyonlaşmaz. Bu sebepten asal gazlar kararlı yapıya sahiptir. Helyumun ilk enerji düzeyinde 2 elektronu vardır.
Bu düzey aynı zamanda en dış enerji düzeyidir. Ne elektron alır, ne de verir.

Kimyasal olaylarda atomlar, dış enerji düzeylerini 8'e tamamlamak ister. Bunun için de en dış enerji düzeylerini 8'e tamamlayacak sayıda ya elektron alırlar yada elektron verirler. (Oktet Kuralı). Bazı atomlar da elektronlarını ortak olarak kullanır.

Kimyasal Bağ Kavramının Gelİşİmİ

Avogadro hipotezi çok atomlu molekül yapısını ortaya koyduğundan moleküllerdeki atomların birbirine nasıl bağlandıkları sorusunu ortaya çıkarmıştır.Dalton molekül kavramını reddettiğinden bu soru ile ilgilenmemiştir.
Antik dönemlerde atomları köşeli,kavisli,pürüzl ü,pürüzsüz,oyuklu,yuv arlak,kancalı gibi değişik şekillerde düşünüyor ve atomların birbirlerine bağlanmasını da bunlar dayanarak açıklıyorlardı.
Aynı sıcaklık ve basınçta oldukları halde maddeler katı,sıvı veya gaz halinde bulunabilirler.Bunun sebebi moleküller arası çekim kuvvetleridir.Çekim kuvveti en büyük olan maddeler katı, en küçük olanlar ise gaz halindedir.
Atom ve iyonlar arası bağlar moleküller arası bağlardan daha sağlamdır.Bu nedenle suyu buharlaştırmak için gereken enerji, hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırmak için gereken enerjiden çok daha azdır.
Kimyasal bağlar atomların asal gaz (soy gaz) yapısına ulaşmaları isteğinin sonucudur. Çünkü soy gaz elektron düzenine sahip olan atomlar oldukça karalıdır.
Bazı küçük atomların bileşik oluştururken tek elektron katmanına sahip olmak için elektron sayılarını helyum asal gazındaki gibi 2 tane yapmalarına dublet kuralı; helyum dışındaki asal gazlarda olduğu gibi son katmandaki elektron sayısını sekize tamamlamalarına oktet kuralı denir.
Kimyasal bağ: Atomları (molekülleri değil) bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir.
Na 1 elektron vererek haline Cl 1 elektron alarak haline geçer.Böylece iki atom da oktedini tamamlar.Oluşan ve iyonlarının elektrostatik çekim ile birbirlerini çekmesi ile iyonik bağ oluşur. NaCl iyonik bir bileşiktir.
Ca son katmanındaki 2 elektronu vererek +2, O ise bu iki elektronu alarak -2 iyonu haline geçer. Böylece iki atom da asal gaz elektron düzenine ulaşır. ve O-2 iyonlarının elektrostatik çekim ile birbirlerini çekmesi ile iyonik bağlı CaO bileşiği oluşur:
+ O-2 → CaO

39160
0
0
Yorum Yaz