Endotermik Tepkime Nedir? Ekzotermik Tepkime Nedir?
16 12 2008

Endotermik Tepkime Nedir? Ekzotermik Tepkime Nedir?

Gerçekleşirken dışarıdan ısı alan tepkimelere Endotermik Tepkime denir.Bu tepkimelerde maddenin enerjisi artar.

Örnek Olarak
*buzun erimesi

H2O(k) + ısı ---> H2O(s)
*suyun buharlaşması
H2O(s) + ısı ---> H2O(g)
*gaz hâlindeki atomdan bir elektron koparılması
*gaz moleküllerinin birbirinden ayrılması
*çiğ yumurtanın pişmesi
*amonyum nitrat ile suyun tepkimesi
*şekerin suda çözünmesi
C6H12O6(k) + ısı --->C6H12O6(suda)

CaCO3 + ısı---> CaO + CO2
KCIO3 + ısı---> KCI + 3/2O2
NH4CI + ısı ---> NH3 + HCI

Gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkimelere Ekzotermik Tepkime denir. Bu tepkimelerde maddenin enerjisi azalır. Araba Ekzozu kelimesi ile çağrıştırılarak dışarı ısı verdiği daha kolay hatırlanabilinir.


Örnek Olarak
*suyun donması

H2O(s)  ---> H2O(k)+ ısı
*bulutlarda kar ve yağmur oluşumu

H2O(g)  ---> H2O(s)+ ısı
*kuvvetli asitlerin su ile tepkimesi
*çekirdekte meydana gelen fizyon tepkimesi
*şimşek oluşumu
*su oluşumu
H2(g) + 1/2O2(g)--->H2O(g) + ısı
*demirin oksitlenmesi (demirin paslanması)
2Fe(k) + 3/2O2(g)--->Fe2O3 + ısı

C+O2--->CO2 + ısı

C2H6 + 7/2O2 --->2CO2 + 3H2O + ısı


Bilinmesi Gereken Çok Atomlu İyonlar

Çok Atomlu İyonlar

İyonun adı

İyonun formülü

Amonyum

NH4+

Hidronyum

H30+

Hidroksit

0H-

Nitrat

N03-

Karbonat

C032-

Sülfat

so42-

Fosfat

P043-

 

109836
0
0
Yorum Yaz