FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE / PERFORMANS ÖDEVİ
02 03 2008

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE / PERFORMANS ÖDEVİ

ÇALIŞMAYI YAPACAK ÖĞRENCİ / GRUP            ……..SINIFI

    

1.         

2.         

3.         

 

ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ              :

ÜNİTE                                                       :

PROJE / ÖDEVİN KONUSU               :

VERİLİŞ                                                  :

SÜRE                                                        :

GELİŞİM ALANI                                    : Araştırma inceleme ve sunu becerisini geliştirme

BEKLENEN PERFORMANS               : Araştırma inceleme sunu yapma becerisi kazandırma

PUANLAMA YÖNTEMİ                       : Dereceli puanlama yöntemi

  

ÖDEV / PROJE HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

  1. Araştırma konusunu ve amacını belirtin. Uygun bir başlık koyun
  2. Abartısız, konuya uygun bir kapak oluşturun
  3. Dosyanın başında yaptığınız araştırmayı özetleyin
  4. Yararlandığınız kaynakları son sayfada belirtin
  5. Konuyla ilgili şu sorulara cevap arayın ( bu soruları artırabilirsiniz)

a.         

b.         

c.         

d.         

e.         

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR                  : İnternet, Ansiklopedi, Kaynak Kitaplar, Bilim teknik dergileri

 

ÇALIŞMANIN SUNULMASI ve TESLİM EDİLMESİ

 

  1. Sunumlar bir dosya şeklinde yukardaki bilgiler doğrultusunda hazırlanacaktır.
  2.  
  3.  
  4.  

 

DERECELİ PUANLAMA CETVELİ                                                                                                                        PUAN/NOT

 

1)       Amaç belirtilmiş, başlık uygun                                                                                                                  

2)       Çalışma zamanında  teslim edilmiştir                                                                                                        

3)       Uygun bir kapak hazırlanmıştır                                                                                                                 

4)       Dil ve anlatım yeterli                                                                                                                                   

5)       Araştırmanın özeti yapılmış                                                                                                                       

6)       Kendi kazanımını belirtmiş                                                                                                                         

7)       Yönergedeki sorulara cevap aranmış                                                                                                       

8)       Dosya veya poster üzerinde konunun bölümleri uygun şekilde düzenlenmiştir                              

9)       Güncel ve birden fazla kaynaktan yararlanılmış ve belirtilmiştir.                                                         

10)   Sunum verimli şekilde yapılmıştır                                                                                                             

11)   Araç-gereç uygun biçimde yapılmış                                                                                                        

12)   Deneyler uygun yapılmış ve rapor hazırlanmış                                                                                      

13)   Şekiller, grafik ve resimler uygun hazırlanmış                                                                                         

14)   Yeterince örnekleyici sorular ve çözümleri var                                                                                       

NOT:İşaretli ölçütler değerlendirilecektir. Örneğin: çok iyi 4, iyi 3, kabul edilebilir 2,

yetersiz 1 gibi ya da belirtilen puanlara göre değerlendirme yapılacaktır. Sonuç yüzdelik puana çevrilecektir.             

 

ÖDEVDEN / PROJEDEN ALINAN PUAN                                                                                                            

YÜZDELİK PUAN                                                                                                                                                      

159
0
0
Yorum Yaz