KİMYASAL TEPKİMELER-8.SINIF
25 12 2010

KİMYASAL TEPKİMELER-8.SINIF

http://www.kaloriferyakiti.com/images/kimya3.jpg

Kimyasal tepkime, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır.

Kimyasal Tepkimelerde Değiştirilebilen Özellikler

Atomların hacmi veya çapı

Atomların elektron düzenleri

Toplam potansiyel enerji

Toplam mol sayısı

Toplam molekül sayısı

Toplam hacim

Renk, koku, tat gibi fiziksel özellikler

Kimyasal Tepkimesinin çeşitleri

Sentez tepkimeleri

İki ya da daha fazla basit bir madde başka bir madde oluşturuyorsa böyle tepkimeler Sentez tepkimler olarak adlandırılır. Ayrıca 'analiz tepkimler' de' denir.

2 H2 + O2 → 2H2O


2. Suda iyonlaşarak çözündükleri için çözeltileri elektrik akımını iletir.

3. Katı halde elektrik akımını iletmezler. Ancak ısı etkisi ile eritilmiş halleri ile sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Yer değiştirme tepkimeleri

Bir elementin bir bileşikle tepkimeye girerek bu bileşiklerdeki elementlerden birinin yerini aldığı tepkimelere denir.

örnek:

Zn + 2 HCI → ZnCI2 + H2

Hg(s)½O2(g)→ HgO (k) + ısı

Kimyasal tepkimelerde bir denklemi denkleştirirken,denklem eşitliklerini eşitleyip denkleştirmemiz mümkündür.Böylece bir eşitliği yazıp denklemi denkleştirmiş olacağız. Örneğin Karbon-Hidrojen-Oksijen içeren bir bileşiğin yanması.Karbon-Hidrojen-Oksijen içeren bileşikler oksijen gazı ile yakıldığında karbondioksit ve su verirler.
 
 Formül İfadesi: C6H14O4 + O2 → CO2 + H2O

 C Eşitliği : C6H14O4  + O2 → 6CO2 + H2O
 
 H Eşitliği : C6H14O4  + O2 → 6CO2 + 7H2O 
 
 Bu durumda denklemin sağ tarafında 19 oksijen(O) atomu vardır(yedi su molekülünden 7 ve altı karbondioksit molekülünden 12 oksijen atomu olmak üzere).Sol tarafta 19 oksijen atomu olması için , 4 oksijen bileşikte bulunduğundan ilave 15 oksijene gerek duyulmaktadır.Bu nedenle O2 nin katsayısı 15/2 olmalıdır. 
 
 O Eşitliği : C6H14O4 + 15/2O2 → 6CO2 + 7H2O (denklem eşitlendi)
 
 Katsayıların son kez düzenlenmesi:Kesirli sayılar kabul edilebilir olmasına karşın,genel eğilim tüm katsayıların tam sayı olacak şekilde çarpılmasıdır.Bu eşitlik tüm katsayılar iki ile çarpıldığında kesirden kurtarılmış olur.
 
 2C6H14O4 + 15O2 → 12CO2 + 14H2O (katsayılar tam sayı olarak eşitlendi)
 
 Son Kontrol: Denklemin tam olarak eşitlediğinden emin olmak için son kontrolümüzü yapıyoruz.
 
 Sol Taraf: (2*6)=12C;(2*14)=28H;[(2*4)+(15*2)]=38O
 
 Sağ Taraf: (12*1)=12C;(14*2)=28H;[(12*2)+(14*1)]=38O
 
 Görüldüğü gibi bir eşitlikten yararlanarak kimyasal tepkime denklemimizi doğru bir şekilde denkleştirmiş olduk

13351
0
0
Yorum Yaz