KÖPEKLERİN HAYAT DÖNGÜSÜ
15 10 2008

KÖPEKLERİN HAYAT DÖNGÜSÜ

Yeni doğan yavru, beden ısısını kontrol edemez ve bu nedenle sıcak bir ortamda tutulmalıdır.Yavru bir köpek anne sütü ile beslenirBunun yanında eğer köpek çok yavru yaptıysa birinci haftadan sonra yavrular arasında belirgin şekilde boy farkı oluşmaya başlayacak ve bazı yavrular zayıf düşecektir.

KÖPEKLER ORTALAMA 14 YAŞINA KADAR YAŞAYABİLİRLER.

Yaşamın bu ilk günlerinde üşümesi yavruyu strese sokar ve enfeksiyon hastalıklarına açık hale getirir Yaşamın ilk günlerinde üşümesi yavruyu strese sokar ve enfeksiyon hastalıklarına açık hale getirir. Köpeklerde gebelik süresi ırklara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 58-63 gündür.

BAZEN KÖPEĞİN İÇİNDE YAVRU ÖLEBİLİR.

Görünüş ve büyüklükleri farklı, yüzden fazla evcil ırkı vardır. Başı az çok uzun, üst çenede üç, alt çenede dört kesici dişi bulunur. Ön ayakları beş, arka ayakları dört parmaklıdır. Tırnakları, kedi gibi çekilebilme özelliğinden mahrumdur. Parmakları üstünde koşar ve iyi yüzer. Saatte 50 km hızla yol alır. Gündüz ve gece faaldir. Koku alma ve işitme duyuları keskindir. Zeki olduklarından kolayca terbiye edilebilirler. Sahibine bağlılığı ile ün yapmıştır.Köpeklerde hemen hemen hiç ter bezi yoktur. Dolayısı ile hiç terlemezler. Yalnız sıcak zamanlarda dillerini ağızlarından sarkıtarak hararetlerini dışarı atarak serinlerler.Hiç mızmızlanmazlar. Ne verirseniz onu yerler. Ancak üç gün aç bırakıldıktan sonra havlamaya başlarlar.Köpekgillerin tüm üyeleri, insana oranla daha iyi koku alırlar. İnsanlar bir yerdeki eşyaları bulundukları yere göre aklında tutarken, bir köpek eşyaların düzenini farklı kokularıyla aklında tutar.Bütün köpekgillerde koku alma, en gelişmiş duyudur. Çünkü bu hayvanlar burunlarıyla avlanırlar, eşlerini burunlarıyla bulurlar ve kendi yaşam alanlarına giren her yeni yaratığın kimliğini kokularıyla algılarlar. Başka hayvanların korkmuş ya da sakin durumda olduklarını bile kokularından algılayabilirler. Köpeklerin keskin koku almalarını sağlayan şey; koku zerreciklerini çeken sarmal biçimli çok ince kemik kıvrımlarının yer aldığı uzun burunlarıdır.

14288
0
0
Yorum Yaz