MERCEKLER
05 04 2011

MERCEKLER

İki yüzü de küresel olan kırıcı yüzeylere mercek denir.

                                 Merceklerin yüzeylerinin merkezlerinden geçen doğru asal eksendir. Asal eksen merceğin optik merkezinden ( orta noktası ) geçer.

                                 Mercekler üzerine düşen paralel ışık demetini, bir noktaya topluyorsa yakınsak mercek bir noktadan geliyormuş gibi dağıtıyorsa merceklere ıraksak mercek denir. Bu noktalara merceğin odak noktasıdenir.

                                  Merceklerin yapıldığı yüzeylerin eğrilik yarıçapları farklı olabilir.

 

                                  İnce kenarlı ( Yakınsak ) mercekte özel ışınlar:

                         1- Asal eksene paralel gelen ışın, asal ekseni odakta kesecek şekilde kırılır.

                         2- Odağı kesecek şekilde gelen ışın, asal eksene paralel olacak şekilde kırılır.

                         3- Asal ekseni 2F noktasını kesecek şekilde gelen ışın merceğin diğer yüzünde  asal ekseni 2F de kesecek şekilde kırılır.

                         4- Merceğin optik merkezinden geçecek şekilde gelen ışın kırılmadan geçer.  ( Küçük açılarda )

                         5- Mercek üzerine her hangi bir açı ile gönderilen ışın optik merkezden geçecek şekilde çizilen yardımcı eksene odaktan indirilen dikmenin kesişim noktasından geçecek şekilde kırılmaya uğrar.

                                   İnce kenarlı ( Yakınsak ) mercekte görüntü:

                                   1- Cisim 2F ile sonsuz arasında bir noktada ise görüntü;

                                    -    F-2F arasında

                                    -    Ters

                                    -    Cisimden küçük

                                    -    Gerçek oluşur.

                                     2- Cisim 2F te ise görüntü;

                                     - 2F te

                                     - Ters

                                     - Cisim ile aynı boyda

                                     - Gerçek oluşur

                                     4- Cisim F de ise görüntü sonsuzda oluşur.

                                      5- Cisim F ile merceğin optik merkezi arasında ise görüntü;

                                     - Düz

                                     - Cisimden büyük

                                     - Sanal oluşur

                   Kalın Kenarlı ( Iraksak ) Mercekte Özel Işınlar

                   1- Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır.

                   2- Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel gidecek şekilde kırılır.

                   3- Uzantısı 2F ten geçecek şekilde gelen ışın, uzantısı sanal 2F ten geçecek şekilde kırılır.

                   4- Merceğin optik merkezinden geçecek şekilde gelen ışın kırılmaya   uğramaz. ( Küçük açılarda )

                      5- Her hangi bir şekilde kalın kenarlı mercek üzerine gönderilen ışın optik merkezden geçen, gelen ışına paralel yardımcı eksenin sanal odaktan çizilen dikme ile kesişmesi noktasından uzantısı geçecek şekilde kırılır.

                      Kalın Kenarlı ( Iraksak ) Mercekte Görüntü

                      Kalın kenarlı merceğin önüne cisim nereye konursa konsun, görüntü daima sanal odak ile mercek arasında oluşur.

                     - Düz

                     - Cisimden küçük

                     -Sanaldır

                    Ayna da ya da mercekte'' görüntü gerçektir'' deniliyorsagörüntü bir perdenin üzerine düşürülebiliyor demektir. ''Görüntü sanaldır'' deniliyorsa görüntü bir perdenin üzerine düşürülemiyor demektir.

                    Sinema perdesinin üzerine düşen görüntü gerçek. Düz aynadaki görüntünüz sanaldır.

345
0
0
Yorum Yaz