Örnek Proje Ödevi– 1
18 10 2007

Örnek Proje Ödevi– 1

Örnek Proje – 1

Çevre Sorunları

 

 

Sınıf

İçerik

Beklenen Performans

Süre

Değerlendirme

6. Sınıf

Küresel Bağlantılar

Araştırma, karar verme ve problem çözme becerileri

4 ay

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

 

Sevgili öğrenciler, aşağıda belirlenmiş olan çevre sorunlarından birini seçip Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulmak üzere, sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlayınız.

 

       Çevre sorunları:

 1. Hava kirliliği
 2. Sanayi atıkları
 3. Tıbbi atık
 4. Su kirliliği
 5. Sulak alanların korunması
 6. Çöp sorunu
 7. Radyoaktif kirlilik
 8. Toprak kirliliği
 9. Erozyon

     

Bu projeyi hazırlarken aşağıdaki basamakları izleyiniz.

 

 1. Belirlediğiniz sorunu aşağıdaki çerçevede inceleyiniz:

·         Çevre sorununa dönüştüren etkenlerin neler olduğu,

·         Bu sorunun tam olarak nereyi etkilediği,

·         Bu sorunun neden kaynaklandığı,

·         Çevre ve insanlar üzerindeki etkileri,

·         Sorunun çözülmemesi halinde ortaya çıkacak problemler,

·         Sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili plan.

 1. Sorunu belirlerken farklı kaynaklardan yararlanmalısınız.(internet, ansiklopedi, gazete, dergi, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri...)
 2. Sorunun çözümünde işbirliğine gidebileceğiniz kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleriyle işbirliğine girebilirsiniz.
 3. Projenizi hazırlarken tablolardan, grafiklerden, fotoğraflardan yararlanmalısınız.
 4. Çalışmanızı sunmak üzere bir rapor haline getiriniz.
 5. Projenizi dört ay sonra ... tarihinde teslim etmelisiniz.
 6. Çalışmanız Dereceli Puanlama Anahtarında verilen ölçütlere göre değerlendirileceğinden projenizi hazırlarken formda belirlenen ölçütlere uymalısınız.

 

 

 

 


DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Öğrencinin

Adı               :

Soyadı           :

Açıklama      : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda projenizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Bu anahtar üzerine herhangi bir işaretleme yapmayınız.

 

Puan

KAPAK

3

Kapak tasarımı kişiye özgün ve etkileyici.

2

Kapak tasarlanmış ancak kişiye özgün ve etkileyici değil.

1

Kapak tasarımı eksik yapılmış veya hiç yapılmamış.

Puan

İÇERİK

3

Çevre sorunu tam ve doğru olarak tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı açık ve net olarak tespit edilmiş. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri örneklerle açıklanmış. Sorunun doğuracağı tehlikeler mantıklı gerekçelerle açıklanmış. Sorunun çözümüyle ilgili plan, mantıklı ve sistematik olarak geliştirilmiş.

2

Çevre sorunu tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı tespit edilmiş.  İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri açıklanmış. Sorunun doğuracağı bazı tehlikelerden bahsedilmiş. Sorunun çözümüyle ilgili plan geliştirilmeye çalışılmış.

1

Çevre sorunu eksik tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı eksik tespit edilmiş veya tespit edilememiş. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri kısmen açıklanmış. Sorunun doğuracağı tehlikelerden eksik bahsedilmiş. Sorunun çözümüyle ilgili plan geliştirilememiş.

Puan

MATERYAL KULLANIMI

3

Özgün, yeterli düzeyde, çeşitli tablo, grafik ve görsel materyaller kullanılmış.

2

Görsel materyaller, tablo ve grafikler kullanılmış ancak yeterli değil.

1

Kullanılan tablo, grafik ve görsel materyaller yeterli değil veya hiç kullanılmamış.

Puan

DİL ve ANLATIM

3

Açık ve anlaşılır, dilbilgisi bakımından doğru cümleler kurulmuş.

Yazım kurallarına uyulmuş, noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılmış.

2

Bazı cümleler açık ve anlaşılır değil, dilbilgisi bakımından bazı yanlış cümleler kullanılmış.

Yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinde bazı hatalar yapılmış.

1

Cümleler açık ve anlaşılır değil, dilbilgisi bakımından hatalar yapılmış.

Yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinde oldukça fazla hatalar yapılmış.

Puan

KAYNAKÇA

3

Konuya uygun çeşitli kaynaklar kullanılmış ve kaynaklar doğru belirtilmiş.

2

Konuya uygun yetersiz kaynak kullanılmış ve kaynaklar belirtilmiş.

1

Konuya uygun hiç kaynak kullanılmamış.

 

6693
0
0
Yorum Yaz