ÖRNEK PROJE ÖDEVLERİ
26 11 2007

ÖRNEK PROJE ÖDEVLERİ

PROJE BAŞLIĞI

“BUHAR MOTORU YAPIMI”

Düzey

İlköğretim 8

Süre

1 Hafta

Projenin Amacı

·             Öğrencilerin “Maddenin halleri ve ısı” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları

·             Teorik bilgilerini uygulamaya geçirme yetilerini artırma

·             Grup Çalışmasına yönelik olumlu tutum kazandırma

Bütünleştirildiği Ders

Fen ve Teknoloji

Öğrenci Kazanımları

1.  Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.

2.  Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar (BSB-8, 9; TD-1).

3.  Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına geldiğini belirtir.

4.  Gazlarda moleküller arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu belirtir.

5.  Buharlaşmanın neden ısı gerektirdiğini açıklar; buharlaşma ısısını maddenin türü ile ilişkilendirir.

6.  Isı enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünüi fark eder.

Proje Soruları

·        Eski buharlı trenler ve çalışma prensipleri hakkında bilgi toplayınız.

·        Günümüzde buharlı trenler neden kullanılmamaktadır?

·        Isı enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğü sistemlere günlük hayattan örnekler veriniz.

·        Bu projede kullanacağımız malzemelerin niteliklerinin nasıl olması gerektiğini belirtiniz.

Çalışma Planı

Bu projenin grup olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.

Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.

Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.

Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

Proje sorularını öğrenciye yöneltilecektir.

Öğrencilere projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.

Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Tubitak popüler bilim kitapları / 055 / Bilimsel Deneyler

Tubitak popüler bilim kitapları / 070 / Makineler

İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.

Genel Açıklama

Bir çark, pervane ya da tekerlek döndürebilecek güce sahip bir sistem oluşturunuz.

  

 

 

PROJE BAŞLIĞI

“PROTOTİP ÇAMAŞIR MAKİNESİ YAPIMI”

Düzey

İlköğretim 8

Süre

1 Hafta

Projenin Amacı

·             Öğrencilerin “Yaşamımızdaki Elektrik” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları

·             Teorik bilgilerini uygulamaya geçirme yetilerini artırma

Bütünleştirildiği Ders

Fen ve Teknoloji

Öğrenci Kazanımları

1. Üzerinden akım geçen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark eder.

2. Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden faydalanarak bulur.

3. Üzerinden akım geçen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden geçen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder (BSB-8,9,30,31).

4. Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırır ve sunar (FTTÇ-5, BSB-32).

5. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark eder.

6. Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder (BSB-30,31).

7. Elektrik akımı geçen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark eder (BSB-30,31).

8. Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varır (BSB-30,31).

9. Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden geçen akım ve akımın geçiş süresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).

Proje Soruları

·        Ç.makinesinin motoru çalışırken ısınır mı? Isınmasının sebebi sizce nedir?

·        Ç.makinesinin motorunu kurarken neden mıknatıslardan yararlandık? Açıklayınız

·        Sizce sadece mıknatıslardan ve elektrik kullanmaksızın çalışabilen Ç.makinesi üretilebilir mi?

·        Ç.makinesinde motora uyguladığımız voltaj ile makinenin performansı arasında ne gibi bir ilişki olabilir?

Çalışma Planı

Bu projenin bireysel olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.

Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.

Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.

Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

Proje soruları öğrenciye yöneltilecektir.

Öğrenciye projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.

Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Tubitak popüler bilim kitapları / 070-Makineler

Tubitak popüler bilim kitapları / 124-Elektrik ve Manyetizma

Tubitak popüler bilim kitapları / 041-Buluş Nasıl Yapılır?

İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.

Genel Açıklama

Yapacağınız makine temel olarak bir motor ve bu motoru ileri ve geri çalıştıran butonlardan oluşacaktır. Geri kalan kısımlar sizin beceri ve

yaratıcılığınıza bırakılmıştır.

  

7703
0
0
Yorum Yaz