Performans Değerlendirme Formları
18 10 2007

Performans Değerlendirme Formları

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (RUBRİC)

 Dereceli puanlama anahtarı, performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. En faydalı dereceli puanlama anahtarı öğretmenlerin kendi yaptıklarıdır.

Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri

·      Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir.

·      Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar.

·      Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur.

·      Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir.

·      Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve ölçütler sağlar.

·      Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi, çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar.

Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları I

Ø            Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi,

Ø            Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi

Ø            Ölçütlerin tanımlanması. Davranış, ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir.

Ø            Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması,

Ø            Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması

Ø            Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi

 

         Dereceli Puanlama Anahtarının Hazırlanmasına Yönelik Bazı Öneriler

 

Ø            Dereceli puanlama anahtarlarında çok genel ölçütler kullanılmamalıdır.

Ø            İşlevsel olmayan detaylara yer verilmemelidir.

Ø            Sınırlı sayıda boyuta ya da özelliğe odaklanmak gerekir.

Ø            Anahtar nitelikte, öğretilebilir ölçütler kullanılmalıdır.

Ø            Ölçülebilir ölçütler kullanılmalıdır.

Ø            Tanımlayıcılar dikkatlice seçilmelidir.

Ø            Dörtlü bir performans düzeyi kullanmak daha işlevseldir.

Ø            Düzeyler arasındaki uzaklık eşit tutulmaya çalışılmalıdır.

Ø            Gerektiğinde, dereceli puanlama anahtarının ölçütlerinin belirlenmesi sürecine öğrencilerin de katılımı sağlanmalıdır.  

 

 

Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı

 

1.   Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak, parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır.

 

Puan

Ölçütler

4

Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı.

3

Konuyu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. Yazılı açıklamalar yeterliydi.

2

Konunun çoğunu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklendi fakat yeterli değildi. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı.

1

Konunun birazını anladığını gösterdi. Örnekler yeterli değildi. Önemli eksikler vardı.

 

 

 

 

2.   Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını, sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Bu ölçekler, çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur.  

 

 

 

HARİTA İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

PUAN

İÇERİK

4

Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş.

3

Bütün işaretler haritada var. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş.

2

İşaretlerden bir kaçı haritada yok. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş.

1

İşaretlerin çoğu haritada yok. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş.

PUAN

GÖRÜNÜMÜN YETERLİĞİ

4

Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor.

3

Haritada birkaç renk var. Bazı işaretler kolay okunmuyor.

2

Sınırlı sayıda renk kullanılmış. İşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor.

1

Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. İşaretler çok az kullanılmış.

PUAN

HARİTA ELEMANLARI

4

Haritanın başlığı, yön oku, ölçeği, anahtar bölümü (lejant), kaynağı, enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır.

3

Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır.

2

Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok.

1

Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok.

 

ÖĞRETİCİ METİN İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

Çok iyi (3)

İyi (2)

Kabul edilebilir(1)

 

 

Düzenleme

Bilgiler açık, uygun ve doğru olarak düzenlenmiş.

Bilgiler uygun bir şekilde düzenlenmiş fakat bazı bölümler açık değil ve tutarsızlıklar var.

Tanımlar ve ayrıntılar ya yok ya da çok az. Düşünceler karışık, düzensiz ve ilgisiz.

 

İçerik

İçerik açık, ilgili, doğru ve özlü olarak verilmiş.

İçerik uygun fakat amaçla bağlantısı eksik.

Yeterli içerik göstergeleri çok az.

 

 

Yazım Kuralları

Okunabilirliği iyi

Küçük hatalar var ama okumayı engelleyecek kadar değil.

Doğru bir şekilde yazıldığının göstergeleri ya yok ya da çok az. Okunması ile ciddi sıkıntıları var.

Araştırma ve Yorumlama

Bilgiler doğru yorumlanmış. Araştırmaya dayalı olarak analiz yapılmış ve sonuçlar çıkarılmış.

Bilgiler ve veriler doğru yorumlanmış fakat analizler ve sonuçlar araştırma ile desteklenmemiş.

Analiz ve sonuç yok ya da çok az bilgiyle yanlış yorumlanmış.

Kelime Seçimi

Kelimeler uygun bir şekilde seçilmiş ve terimler konuyla ilgili.

Bazı uygun olmayan kelimeler verilmiş ya da uygun kelimelerin kullanılışı sınırlı.

Kelimeler uygun değil ve kullanım sınırlı.

Uyarlama: İndependent School District 196, Rosemount, Minnesota

1336
0
0
Yorum Yaz