Performans Ödevi / Örnek 2
18 10 2007

Performans Ödevi / Örnek 2

Performans Ödevi / Örnek 2

 

İçerik Düzeyi

Sosyal Bilim Çalışmaları

Sınıf Düzeyi

11. Sınıf

Tema Adı

Stratejik Doğal Kaynaklar

Kazanım

Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımına bağlı kirlilik sorunu konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.

Beklenen Performans

Araştırma, yaratıcılık, yazma

Süre

2 Hafta

Puanlama Yöntemi

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

  Ödevin Konusu ve Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Sizden, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımına bağlı olarak meydana gelen kirlilik sorunu konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir afiş hazırlamanız beklenmektedir.

    Afişinizi hazırlarken;

·        Daha önce yapılmış afiş örneklerini inceleyiniz.

·        Konunuzla ilgili bir afiş tasarımı yapınız.

·        Afişin herhangi bir yerden kopya edilmemiş özgün tasarım olmasına dikkat ediniz.

·        Afişinize bir slogan bulunuz.

·        Kompozisyon bütünlüğüne bağlı olarak belirlediğiniz sloganı da afiş üzerine işleyiniz.

·        Afiş tasarımınızı resim öğretmenine göstererek görüşlerini alınız.

·        Tasarımınızda varsa düzeltmeler yapınız.

·        Tasarımınıza son şeklini veriniz.

·        Afişin hazırlanmasında her türlü çizim, grafik, boyama, yapıştırma, bilgisayar çalışmaları vs. kullanabilirsiniz.

·        Çalışmanızda internetten, arşivlerden, kitap, gazete, dergi, kaset, CD vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

·        Afişinizi ders öğretmenine ..../...../2006 tarihinde teslim edin.

Not: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı sizlere ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konusunda bilgilendirilmeniz için verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Adı               :

Sınıfı            :

Açıklama    : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, afişinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

 

Puan

GÖRÜNÜM

4

Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli.

Afiş ilgi çekicidir.

3

Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli.

Afiş ilgi çekici değil.

2

Afişin görünümü temiz ve düzenli değil.

Afiş ilgi çekici değil.

1

Afiş titizlikle hazırlanmamış, görünüm kirli ve düzensiz.

Afiş ilgi çekici değil.

Puan

İÇERİK

4

Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.

Afişin konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış.

3

Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.

Afişin konusu vurgulanmış.

2

Amaç belirtilmiş.

Afişin konusu eksik vurgulanmış.

1

Amaç eksik belirtilmiş.

Afişin konusu vurgulanmamış.

Puan

SLOGAN

4

İçeriğe uygun çarpıcı bir slogan bulunmuş.

3

İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil.

2

Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil.

1

Slogan hiç kullanılmamış.

Puan

ÖGELERİN KULLANIMI

4

Görsel ve yazılı öğeler konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış.

Gereksiz detay kullanılmamış.

3

Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz kalmış.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış.

Gereksiz detay kullanılmamış.

2

Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz.

Yazılı ve görsel öğeler arasında tam uyum sağlanamamış.

Gereksiz detay kullanılmış.

1

Görsel ve yazılı öğeler konuyu desteklemiyor.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyumsuzluk var.

Gereksiz detay kullanılmış.

Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Not vermek için ise puanların yüzde karşılığı bulunur ve nota dönüştürülür. Bu çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 16’dır. Örneğin, bir öğrenci bu çalışmadan 12 puan almış ise, yüzde puanı 75’dir [(12/16)x100 =%75].

1798
0
0
Yorum Yaz