Problem Çözelim ve Kuralım
21 11 2011

Problem Çözelim ve Kuralım

Problem Kurma ve Çözme
Harçlığınızla neler almak istersiniz? Anlatınız.
Problem çözelim

        1. Şölen’e babası hafta başında 500 YKr haftalık veriyor. Şölen’in zaten cebinde 271 YKr vardı. Şölen cebindeki paranın 124 YKr ile kendisine yiyecek, 256 YKr ile annesine gül alıyor. Şölen’in cebinde kaç yeni kuruş kalmıştır? Problemi çözelim.

          Verilenler

 • 500 YKr haftalık
 • 271 YKr cebinde olan para
 • 124 YKr yiyecekler
 • 256 YKr gül

      İstenen

Şölen’in cebinde kalan YKr miktarı

                      Çözüm

           A) Yuvarlama yapıp çözmek

    500 →     500         124 →    120
    271 →  + 270         256 →  +260      
                      770                        380

                              770
                          -   380
                              390 

Şölen’in cebinde yaklaşık 390 YKr vardır.
           B) İşlem yaparak problemi çözmek

     500                            124
  + 271                         + 256              
     771 → cebindeki       380 → harcadığı
             toplam para             toplam para

                              771
                          -   380
                                391  → cebinde
                                      kalan para

 Problemi nasıl çözdüğünüzü anlatır mısınız?

       1.      Şölen’in toplam parasını buldum.
2.      Harcadığı paranın toplamını buldum.
 3.      Şölenin toplam parasından harcadığı paranın toplamını çıkardım.

 Ders Kitabı - 70. sayfa

          2.Okulumuzdan 320 öğrenci, Anıtkabir gezisine katılmıştır. Bunların 122’si kız öğrencidir. Anıtkabir’e 234’ü erkek öğrenci olmak üzere 450 kişilik bir öğrenci grubu daha gelmiştir. Anıtkabir’i toplam kaç erkek öğrenci ziyarete gelmiştir?

                      Verilenler

 • Okulumuzda 122’si kız  320 öğrenci,
 • Başka bir gruptan 234’ü erkek 450 öğrenci vardır.

                    İstenen
Anıtkabir’de toplam erkek öğrenci sayısı

              Sonucu tahmin edebilir misiniz? Ben işlem yapıp çözeceğim. Sonuçları karşılaştıralım.  
                 Tahmin

                    320 →               320
                    122 →            -  120
                                                200                    

                     198 →                200
                    234 →            + 230
                                                 430                         

                    Yaklaşık 430 erkek öğrenci Anıtkabir’i ziyarete gelmiştir.
                       Çözüm
          A)

 • Okulumuzdan ziyarete gelen erkek öğrenci sayısını bulalım:

                    320

                 -   122
                      198 → erkek öğrenci

 • Diğer gruptaki erkek öğrenci sayısıyla bunu toplayalım.

                    198 → okulumuzdaki erkek öğrenci sayısı
               +   234 → diğer gruptaki erkek öğrenci sayısı
                     432 → toplam erkek öğrenci sayısı

                    Toplam 432 erkek öğrenci Anıtkabir’i ziyarete gelmiştir.

               B)

                     450                     216

                -   234 →           +  122
                      216                     338

         Diğer gruptaki        Toplam kız
     öğrenci sayısı          öğrenci sayısı

                    320                     770
               +  450 →           +  338
                     770                     432
         Toplam                Toplam erkek
     öğrenci sayısı          öğrenci sayısı

 Ders Kitabı - 71. sayfa
   Hikâye yazalım, problem kuralım.
    Yukarıdaki resimle ilgili, içerisinde toplama ve çıkarma işlemleri geçen bir hikâye yazalım.

      Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübünde bulunan öğrenciler Peri Bacaları’na bir gezi düzenleme kararı aldılar. Bu amaçla geziye katılmak isteyen öğrencilerin listesi oluşturuldu. 80’ i kız, 95’i erkek olmak üzere 175 öğrenci, listeye isimlerini yazdırdı. Gezi günü 5 kız, 3 erkek öğrencinin velisi, okul müdürünü arayarak çocuklarının hasta olmaları nedeniyle geziye katılamayacaklarını söyledi. Bu nedenle gezi, 167 öğrenci ile yapıldı.

       Yukarıdaki hikâye ile ilgili bir problem kuralım:

      Okulumuz, Peri bacalarına bir gezi düzenledi. 80 kız, 95 erkek öğrenci geziye katılmak istediklerini söyledi. Ancak 5 kız, 3 erkek öğrenci hastalandıkları için geziye katılamadı. Geziye katılan öğrenci sayısını bulunuz.

     Çözüm
      80                      5                      175
    +95                  + 3                     -    8
     175                     8                       167 öğrenci geziye katılmıştır.

Yukarıdaki resimle ilgili bir hikâye ve problem de siz yazınız.
Ders Kitabı - 72. sayfa

     Problemler kuralım

"237   +   145   =   382
 382    -    295   =   87"
 işlemlerine uygun problemler kuralım:
           1. Okulumuzun hatıra ormanına 237 tane çam, 145 tane meşe fidanı diktik. Bu fidanlardan 295 tanesi tuttu. Tutmayan fidan sayısını bulalım.

           2. Bir cam fabrikasında birinci ay 237, ikinci ay 145 bardak üretildi. Birinci ve ikinci ayda toplam 295 tane bardak satıldı. İlk iki ay sonunda satılmayan bardak sayısını bulalım.

            3. Temel Reis birinci gün 237 kasa, ikinci gün 145 kasa balık tutmuştur. Bunlardan 295 kasasını satmıştır. Geriye kaç kasa balık kalmıştır? Bulalım.

            4. Fatma, sattığı kolyelerden 237 YKr, küpelerden 145 TKr kazanmıştır. Kazandığı paraların bir kısmıyla kardeşine süt almıştır. Cebinde 295 YKr kaldığına göre, sütü kaç yeni kuruşa almıştır?

             Haydi arkadaşlar, sıra sizde. Arkadaşlarınızla beraber yeni problemler kurunuz.

 Ders Kitabı - 73. sayfa

Bunları Öğrendik mi?

1)

6 4 5                  9 9 3                  1 5 3
      -   4 0 4               -  6 6 0               -  1 5 1    işlemlerini

                                                                   yapalım.

           5 3 9                   ? ? ?                  8 7 4
       -   ? ? ?               -  1 9 9               -  6 ? 6   
           4 0 1                  2 0 0                  2 2 8 

 2)  Verilmeyen rakam ve sayıları bulalım.

 3) 84   -   13   =           90   -   41   =         işlemlerini zihinden yapalım.

   4)  600   -   160   =          550   -   80   =            120   -   30   =
    İşlemlerini zihinden yapalım.
             5) Dükkânında 110 kilogram un bulunan bakkal, 300 kilogram daha un satın alıyor. Sonra 232 kilogramını  hemen satıyor. Buna göre bakkalın kaç kilogram unu kalmıştır?   
             6) Ağaç, dere ve bulut kelimelerinin yer aldığı bir hikâye oluşturup bu hikâyeden de bir problem kuralım.

 • Çalışma Kitabı’nın 48 ve 49. sayfalarındaki resimler inceletilip problemler okutulur. Öğrencilerden çözümü adım adım yapmaları istenir.
 • Öğrencilerden Çalışma Kitabı’nın 50. sayfasındaki  resim ve işlemlerle ilgili hikâyeler ve problemler kurmaları ve bunları yazmaları istenir.

         Etkinlikler

 •          Araç – gereç: Resim kâğıdı.
 •      Sınıftaki öğrenciler dört eş gruba. Her gruba aynı problemler sorularak onlardan cevaplamaları istenir. Cevaplarına göre puan verilir. Yeteri kadar problemden sonra grupların durumu açıklanır.
 • Üç öğrenciden, akıllarına gelen ve en çok sevdikleri yemek isimlerini söylemeleri ve bu üç şeyle ilgili hikâye ve problemler kurmaları istenir. Problemleri arkadaşlarına sormaları ve yazmaları sağlanır.

                ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

                Öğrenciler aşağıdaki sorularla değerlendirilebilir:

        1.      437 km uzunluğundaki yolun 128 kilometeresini giden bir aracın, gidecek kaç km yolu kalır?
2.      Okulunuzla ilgili bir problem kurarak yazınız ve çözünüz.
3.      Ek  A6  ve  Ek  A7’deki değerlendirme ölçeği kullanılabilir.
4.      Ek  A8 öğrencilere doldurtulabilir.

5.      Ek  A9  değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

4930
0
0
Yorum Yaz