aradığınız bu mekanda!!!Doğru yerdesiniz!!!
31 10 2013

KUVVETİ KEŞFEDELİM-6.SINIF KONU ANLATIMI

KUVVETLERİ KEŞFEDELİM 1- Kuvvet 2- Kuvvetin Ölçülmesi 3- Kuvvet Birimleri 4- Kuvvetin Etkileri 5- Kuvvet Çeşitleri 6- Kuvvetin Özellikleri KUVVET (KUVVETLERİ KEŞFEDELİM) : 1- Kuvvet : Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran, cismin doğrultusunu, yönünü, şeklini ve hızını değiştirebilen her türlü etkiye kuvvet denir. Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin sadece etkileri gözlenip ölçülebilir. • Çantayı taşırken, • Otomobil kullanırken, • Kapıyı açarken, • Musluğu çevirirken, • Meyveyi soyarken, • Saçı tararken, • Elbiseleri giyerken kuvvet kullanılır. 10. Etkinlik : Kuvvet İle İlgili Bilgilerim (Çalışma Kitabı – 37) Amaç : Kuvvet ile ilgili ön bilgileri ve yeni öğrendikleri bilgileri pekiştirmek. Yapılacaklar : • Kuvvet ile ilgili olarak verilen soruların cevapları şekil üzerine yazılır. 2- Kuvvetin Ölçülmesi : Kuvveti... ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

31 10 2013

AĞIRLIK BİR KUVVETTİR-6.SINIF KONU ANLATIMI

AĞIRLIK BİR KUVVETTİR 1- Genel (Evrensel)Çekim Kuvveti 2- Kütle Çekim Kuvveti 3- Yer Çekimi Kuvveti 4- Kütle ve Ağırlık Arasındaki Farklar AĞIRLIK BİR KUVVETTİR : 1- Genel (Evrensel)Çekim Kuvveti : Evrende bulunan bütün cisimler birbirlerine çekim kuvveti uygularlar. Bu kanuna genel (evrensel) çekim kanunu denir. Cisimlerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti; • Cisimlerin kütlelerine bağlıdır (ve kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılıdır). Cisimlerin kütleleri arttıkça çekim kuvveti artar. • Cisimlerin (kütle merkezlerinin) arasındaki uzaklığa bağlıdır (ve uzaklığın karesi ile ters orantılıdır). Cisimlerin arasındaki uzaklık arttıkça çekim kuvveti azalır. • Cisimlerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti eşit büyüklükte fakat zıt yöndedir. ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

31 10 2013

Saf madde ve karışım arasındaki farklar-4.SINIF KONU ANLATIMI

MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR A)Saf Maddeler * Çevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. İçlerinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir..Saf maddeler 2 grupta toplanır. 1)Elementler 2)Bileşikler Bunları açıklayalım; 1)Elementler:Tanecikleri aynı cins atomlardan oluşan maddelere ELEMENT denir.Örneğin; havadaki oksijen, azot, helyum gibi maddeler elementtir.Kükürt,İyot,LKalsiyum,hidrojen,demir,altın gibi maddeler birer elementtir. 2)Bileşikler: En az 2 farklı atomun birleşmesiyle oluşan maddelerdir. Örneğin; su,yağ,alkol,şeker,yemek tuzu,karbondioksit,çamaşır sodası….vb. NOT:Süt; su ,şeker,protein,yağ gibi besinlerin karışımından oluşur.Saf süt deyimi; ste başka maddeler katılmadığını belirtir. B)Karışımlar * Çevremizdeki bir çok madde karışımlar halindedir. Birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu,... ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

31 10 2013

Hacim ve kütle kavramları ve birimleri-4.SINIF KONU ANLATIMI

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.Öğrneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi….vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki maddeler, içinde bulunduğu kabın şeklini alır. * Un,kum,toz şeker..vb.ince taneli akabilen katı maddeler de bulunduğu kabın şeklini alırlar. * Katı ve sıvı maddelerin hacimleri belirlidir.Bunların hacimleri bulundukları kaba göre değişmezler.Gaz halindeki maddeler kabı tümüyle doldururlar. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri * Maddenin bazı özelliklerini ölçmek olanaklıdır. * Kütle,haci ve sıcaklık gibi maddeler ölçülebilir. KÜTLE: * Her madde tanecikli yapıdadır.Maddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler. * Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluşturur.Bu sayı madde miktarını verir. * Buna göre kütle;madde miktarı demektir. * Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. * Bir... ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

31 10 2013

Katıların,sıvıların ve gazların temel özellikleri-4.SINIF KONU A

MADDENİN HALLERİ Maddenin 3 Hali vardır.Katı,sıvı ve gaz hali. 1)MADDENİN KATI HALİ: * Maddenin biçiminin belirli olduğu haldir. * Taş,silgi,kalem..vb.maddeler katı maddelerdir. * Katı maddelerin biçimi ve hacmi,bulunduğu kabın biçimine göre değişmez. ÖNEMLİ UYARI: Kum,un,pirinç,toz şeker gibi küçük tanecikli maddeler kabın biçimini alırlar fakat katı maddelerdir. 2)MADDENİN SIVI HALİ: * Maddenin akışkan olduğu ve konulduğu kabın biçimini aldığı halidir. * Su,ayran,kola,kolonya,benzin….vb.maddeler sıvıdır. * Sıvı maddelerin hacmi, bulunduğu kabın hacmine göre değişmez….(ÇOK ÖNEMLİ) * Sıvı maddeler yeterince ısı alırsa buharlaşır ve gaz halini alır..(ÇOK ÖNEMLİ) 3)MADDENİN GAZ HALİ: * Gaz halindeki maddelerin tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.Bu nedenle gaz maddelerdir. * Bulundukları kabı tümüyle doldururlar. * Bulundukları kabın biçimini alırlar. * Kabın her yanına basınç yaparlar. * Katı... ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

31 10 2013

Doğal ve Yapay Maddeler-4.SINIF KONU ANLATIMI

DOĞAL MADDELER Doğadan olduğu gibi yada çok hazla yapısal değişikliğe uğramadan elde edilmiş maddelere doğal maddeler denir. Doğal maddelerin bazıları da çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanılır. Örneğin tuz doğal bir maddedir ve doğadan elde edildiği gibi kullanıla bilir. Şekerde doğal bir maddedir ve şeker pancarının yada şeker kamışının işlenmesi sonucu elde edilir. Ağaçtan elde edilen kereste ve tahta doğal bir maddedir. Günlük yaşantımızda kullandığımız altın, demir, ağaç, cam, taş, mermer, toprak gibi bir çok cisim eşya, alet ve malzeme doğal maddelerden yapılır. Günlük yaşantımızda birçok doğal madde kullanırız. YAPAY MADDELER Doğal olmayan yollardan elde edilen maddelere yapay maddeler denir. Yapay maddeler doğadan oluşturulmuş maddelerdir. Plastik,... ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

31 10 2013

Maddenin Isı Etkisi ile Değişimi- Hal değişimi-4.SINIF KONU ANLA

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ a)ISINMA-SOĞUMA * Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar. * Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir. * Örneğin;Yanmakta olan ocağın üzerinde bulunan çorba ya da yemek bir süre sonra ısınır. * Yiyeceklerin pişmesi ısınma ile gerçekleşir. * Özel karışımlı toprakların pişmesi ile seramik,porselen,kiremit,tuğla…vb. malzemeler yapılır. * Sıcak su ile temizlik iyi sonuçlar verir. * Havanın ısınması ilkbaharda bitkilerin uyanmasına neden olur. * Isınan hava bitkilerin gelişmesine ve tohumların çimlenmesine neden olur. * Demir,cam vb.maddelerin ısınması işlenmesini kolaylaştırır. * Isı enerjisini kaybeden maddeler soğur. * Madde yeterince soğursa donma ve yoğunlaşma olur. * Karayolları soğumanın yol açtığı buzlanma nedeniyle bozulur. * Soğuk havada mikroplar etkinlik göstermez,yaşamaz. * Soğuyan maddeler sertleşir. * Isınma ve... ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

31 10 2013

Madde,cisim,malzeme ve eşya kavramı-4.SINIF KONU ANLATIMI

Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış çeşitli eşyalar görürüz. Bu maddelerden bazıları hiç bir değişikliğe uğramadan aynı şekilde kalmışken bazıları değişikliğe uğrayarak cisim, malzeme yada eşya haline getirmişlerdir. MADDE Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlık bir maddedir. Taş, toprak, ağaç, metal, cam, plastik, kağıt, kum gibi varlıklar birer maddedir. CİSİM Maddenin biçimlendirilmiş şekline cisim denir.Bardak, silgi, kalem, kitap, bıçak, oyuncak, masa, ampul çeşitli maddelerden yapılmış cisimlerdir. MALZEME Bir yada birkaç tanesini bir araya getirdiğimiz ve bir tüketim maddesine dönüştürdüğümüz maddeler malzemeleri oluştururlar. Un, tuz, su, maya gibi maddeler ekmeği oluşturan; kereste, çivi, tutkal... ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

31 10 2013

Basit karışımları ayırma yöntemleri-4.SINIF KONU ANLATIMI

KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? * Karışımları ayırmada kullanılan altı temel yöntem vardır. Bunlar; 1-)Süzme 2-)Mıknatısla ayırma 3-)Buharlaştırma 4-)Eleme 5-)Yüzdürme 6-)Dinlendirme 1-)SÜZME: * Suda çözünmeyen katı maddelerin suyla oluşturduğu karışımlar süzme yöntemiyle ayrılabilir. * Bulanık sıvılar içindeki katı tanecikler bir süzgeçten ya da kum tabakasından geçirilerek ayrıştırılır. * Yukarıdaki örnekleri süzme metodu ile ayırabilirken, şekerli su ya da tuzlu suyu süzerek ayıramayız. * Çünkü; suyun içersinde tuz ya da şeker çözünmüşlerdir. 2-)MIKNATISLA AYIRMA: * Mıknatıs tarafından çekilebilen demir,nikel,kobalt gibi maddelerle yapılan karışımları ayırmada mıknatıs kullanılabilir. * Demir tozu ile kumu, nikel ile tuz…gibi karışımları bu yöntemle ayırabiliriz. 3-)BUHARLAŞTIRMA: * Suyla, tuz, kum, demir tozu gibi maddelerin oluşturduğu karışımları buharlaştırma yöntemiyle ayırabiliriz. 4-)ELEME: * Elek ya da süzgeç adı verilen alet yardımıyla... ...Kaynak : ikokmen.blogcu.com Devamı

27 10 2013

2013-2014 İlkokul.Ortaokul ve Lise 1.Dönem Şube Toplantı Tutanak

2013-2014 Ana Sınıfı(Okul Öncesi)  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server2/WBa10N/anasinifi.doc.html 2013-2014 1.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/wAWU4P/1SnfZumreTutanagi1.doc.html 2013-2014 2.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/52GK3O/2.s.sok.zip.html 2013-2014 3.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/wAWU4P/3.sinif_zumre.doc.html  2013-2014 4.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/wAWU4P/4sinifsubeogretmenlertutanagi.doc.html 2013-2014 5.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/wAWU4P/5sinifsube.doc.html 2013-2014 6.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/wAWU4P/6-A_UBE__retmnler.doc.html 2013-2014 7.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/YwWxRP/7.s.1d_nemsube.doc.html 2013-2014 8.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/YwWxRP/8-B__K.doc.html 2013-2014 9.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/YwWxRP/9.__k.doc.html 2013-2014 10.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/Fm0JOo/I.donem_10.__K.doc.html 2013-2014 11.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/YwWxRP/11.s.1d_nemsube.doc.html 2013-2014 12.Sınıf  1.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/YwWxRP/12.__k.doc.html    2013-2014 Her Hakkı Saklıdır. Sitede yayınlanan yazılar ve bilgiler izinsiz kullanılamaz. Sitede sunulan programları kurmadan/çalıştırmadan önce virüs taramasından geçiriniz. Programların kullanımları sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.... Devamı

27 10 2013

2013-2014 Öğretim Yılı 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanakları

2013-2014 Ana.sınıfı(Okul öncesi) 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/x1btgw/anasinifi.doc.html 2013-2014 1.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/t0ltD5/1sinsenebasiveli.docx.html 2013-2014 2.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/t0ltD5/2.s.1.donem.doc.html 2013-2014 3.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/t0ltD5/3.s.rar.html 2013-2014 4.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/t0ltD5/4.s.1.d.doc.html 2013-2014 5.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server18/t0ltD5/5.s.1.d.doc.html 2013-2014 6.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/VW1Qgr/6.s.1.d..doc.html 2013-2014 7.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/VW1Qgr/7.s.1.d.doc.html 2013-2014 8.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/VW1Qgr/8.s.1.donem.doc.html 2013-2014 9.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/VW1Qgr/9.s_n_f.docx.html 2013-2014 10.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/VW1Qgr/10.s_n_f.doc.html 2013-2014 11.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/jQzF14/lisevelitoplanti.rar.html 2013-2014 12.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server12/jQzF14/lisevelitoplanti.rar.html... Devamı

27 10 2013

2013-2014 Öğretim Yılı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Download

2013-2014 12.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/FuCMVh/12.S_n_fFizik.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/HZsbFG/Kimya.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/FuCMVh/12.S_n_fBiyoloji.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/K354RK/DilveAnlat_mDersi.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/K354RK/analitikGeometri.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/W1qBJF/12ssinmmatik1d1yazilsis.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server4/Nesnzj/Trafikve_lkyard_m11.S_n_f.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/FuCMVh/12.S_n_fLise_ngilizce.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/K354RK/Demokrasive_nsanHaklar_.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/gfpa4J/Fizik1.D_n.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/vIki2R/11.S_n_fKimya.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/FHDyqZ/biyoloji.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/FHDyqZ/DilveAnlat_mDersi.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/SrpBZW/11.S_n_fGeometri1.D_n.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/SrpBZW/11.matematik.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 1.Döne... Devamı

29 09 2013

2013-2014 Öğretim Yılı Sosyal Kulüpler Döküman ve Tutanakları

Demokrasi,İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Dökümanları Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/GCMaNS/demokrasiinsanhaklariveyurttaslikkulubu.zip.html Engellilerle Dayanışma Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/GCMaNS/engellilerledayanismakulubu.zip.html Satranç Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/PBwkJO/satranc_kulubu.rar.html Spor Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/PBwkJO/sosyalkulplerynetmelsporkulb.rar.html Kültür ve Edebiyat Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/eKacoU/kulturveedebiyatkulubudokumanlarimnsa.rar.html Sağlık,Temizlik ve Beslenme Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/0GJJts/sagliktemizlikvebeslenmekulubu.zip.html Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/GCMaNS/bilimfenveteknoloji.doc.html Kızılay Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/eKacoU/kizilaykulubu.zip.html Sivil Savunma Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/PBwkJO/sivil_savunma_dosyasi.rar.html Yeşilay Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/TvZWSn/yesilay_kulubu.rar.html Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü Yıllık Çalışma Planı http://www.dosya.tc/server17/lbIBhj/fenYILLIK.doc.html Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/0GJJts/kulturvetabiatvarliklarinikorumakulubu.zip.html Kütüphanecilik Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/eKacoU/ktpcklp.rar.html Meslek Tanıtma Kulübü Dökümanları http://www.dosya.tc/server17/0GJJts/meslektanitmakulubu.zip.html Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü Dökü... Devamı

22 09 2013

Mayoz-8.SINIF KONU ANLATIMI

Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerini meydana getirir. Gelişmiş canlılarda erkek ve dişi bireyler farklılaşmış üreme organlarına sahiptirler. Üreme organlarındaki 2n kromozomlu üreme ana hücreleri bölünerek n kromozomlu eşey (üreme) hücreleri oluştururlar. Üreme ana hücrelerinde görülen ve kromozom sayısını yarıya indiren hücre bölünmesine mayoz bölünme denir. Örneğin, insan üreme organlarındaki 2n = 46 kromozomlu eşey ana hücrelerinin bölünerek n = 23 kromozomlu sperm ya da yumurta hücrelerini oluşturabilmeleri mayoz bölünme ile sağlanır. Mayoz bölünme ile meydana gelen; dişi üreme hücresine yumurta, erkek üreme hücresine ise sperm adı verilir. Döllenme olayında, yumurta ile spermin birleşip kaynaşması sonucu 2n kromozomlu zigot oluşur. Zigot dişi canlı vücudunda gelişir ve yeni bir canlı oluşur. Buna eşeyli çoğalma denir. İnsanlarda; karaciğer hücresi, kan hücresi veya beyin hücresi yeni bir insan oluşturamaz. Fakat tek bir hücre olan zigot bütün özellikleri ile yeni bir insan meydana getirebilir. MAYOZ BÖLÜNMENİN ÖZELLİKLERİ » Mayoz bölünme geçiren eşey ana hücresi diploit (2n) kromozomludur. » Bölünme sonunda oluşan üreme hücreleri (spermler ve yumurta) haploit (n) kromozom taşır. » Mayoz bölünmede birbirini takip eden iki bölünme gerçekleşir. » Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin (gamet) oluşumunu sağlayan özel bir bölünme şeklidir. » Mayoz bölünme başlamadan önce eşey ana hücresi, mitoz bölünmede olduğu gibi interfaz evresi geçirir. » Mayoz I'de ana hücrenin yar... Devamı