Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız
17 09 2008

Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız


1-Besinlerin Vücudumuzda İzlediği Yol

Ağız  -  Yutak  -  Yemek Borusu  -  Mide  -  İnce Bağırsak  -  Kalın Bağırsak  -  Anüs

2-Besin Maddelerinin içeriğine  göre gruplandırılması

-Karbonhidratlar     -Proteinler       -Yağlar

-Vitaminler          -Su             -Mineraller

3-Sindirim olayı:

   Büyük moleküllü besin maddelerini  hücrelerimizin kullanabilmesi için besinlerin  küçük moleküllü hale dönüştürülmesi olayıdır.Sindirim olayı 2 şekilde olur

a-Fiziksel(mekanik) sindirim: Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına denir.

b-Kimyasal sindirim:.Besinlerin ENZİM adı verilen salgılar yardımıyla parçalanmasına denir.

 Besinlerin kimyasal sindirimlerinin başladığı ve bittiği yerler farklıdır.

Besinler

Kimyasal Sindirimin

Başladığı Organ

Kimyasal Sindirimin Tamamlandığı Organ

Karbonhidratlar

Ağız

İnce Bağırsak

Proteinler

Mide

İnce Bağırsak

Yağlar

On İki Parmak Bağırsağı

(İnce Bağırsak)

İnce Bağırsak

4-Sindirim Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar:

1-Ağız: Besinlerin mekanik sindirimi ağızda ÇİĞNEME işlemi ile başlar.

             Karbonhidratların kimyasal sindirimi tükürük içerisindeki enzimlerce başlatılır.

2-Yutak:Ağızdan yemek borusuna iletimi sağlar

3-Yemek Borusu:Yapısındaki kaslar besinlerin mideye iletilmesini sağlar.

4-Mide:

       *Mekanik sindirim midedeki düz kaslar sayesinde burada da devam eder(kasılıp-gevşeme)

          *Kimyasal sindirim mide öz suyu içinde bulunan mide asiti enzimler sayesinde gerçekleşir.

           *Proteinlerin sindirimi midede başlar.

        Not: Karbonhidratların mide de kimyasal sindirimi olmaz.(Neden?)

5-İnce Bağırsak:

   *Yağların kimyasal sindirimi burada başlar.

     *Karaciğerden gelen SAFRA salgısı ve Pankreasdan gelen   Pankreas ÖZSUYU ile yağların,karbonhidratların,proteinlerin  sindirimi tamamlanmış olur.

     *Böylece  küçük moleküllere ayrılmış bu besinler ince bağırsak iç duvarındaki tüy şeklinde çıkıntılar tarafından emilerek kana karışır.

   *Villuslar:İnce bağırsak iç duvarında tüysü şekildeki çıkıntılara denir.Besinlerin  emilip kana karışmasını sağlayan yapılardır.(ŞEKİL çizilir.)

     *İnce bağırsak sindirim sisteminin EN UZUN bölümüdür.

6-Kalın Bağırsak:

   *Besinler içerisinde kalan su ve minerallerin emilip kana karıştığı kısımdır.Sindirilmeyen atık maddeler ise buradan anüse iletilir.

7-Anüs:

   *Sindirilmemiş katı atıkların vücuttan atıldığı yerdir.

5-Sindirime Yardımcı Organlar:

KARACİĞER:SAFRA adı verilen salgısı ileBüyük yağ damlacıklarını küçük yağ damlacıklarına ayırarak yağların sindirimine yardımcı olur.( mekanik sindirimini ?)

PANKREAS:Pankreas ÖZSUYU  salgısı içinde ile yağların ,karbonhidratların ve proteinlerin ince bağırsaktaki kimyasal sindirimini  sağlayan ENZİMLER vardır.

 6-Sindirimde  Enzimlerin Besin İçeriklerine Etkisi

*Kimyasal sindirimde besin içerikleri küçük moleküllere parçalanır.

*Vitamin ,su ve mineraller sindirime uğramayan uğramasına gerek  olmayan besin  maddeleridir, sindirime uğramadan kalınbağırsaktan emilerek kana geçerler.

*Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar sindirime uğrar ve ince bağırsaktan emilerek kana geçerler.

10881
0
0
Yorum Yaz