Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk
06 10 2012

Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk

Üçgen

Bir doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle ( düzlem parçasına) üçgen denir.
Üçgenin üç köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.
Üç kenarı vardır. Üçgenin kenarları karşılarındaki köşenin küçük harfleri ile adlandırılır.

Üçgenin çevresi toplamı a+b+c'dir.

Dörtgenler

1-) ParalelKenar Dörtgen

Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir.

[AB] // [DC]

[AD] // [BC]

|AB| = |DC|

|AD| = |BC|

Paralelkenarda karşılıklı açılar eş, komşu açılar bütünlerdir.

|AE| = |EC|

|DE| = |EB|

2-) Eşkenar Dörtgen;

-Dört kenarı birbirine eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir.

-Paralelkenar için geçerli olan bütün özellikler eşkenar dörtgen için de geçerlidir.

-Bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan, alanı;A(ABCD)=a.h (bir kenar uzunluğunun yükseklikle çarpımı.)

-Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser.

-Eşkenar dörtgenin köşegenleri aynı zamanda açıortay doğrularıdır.

3-) Kare;

-Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.

-Bir kenar uzunluğu a olan karenin alanı;A(ABCD)=a2 dir.

-Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.

-Karenin çevresi=4a

4-) Dikdörtgen;

-Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

-Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.

-Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir. A(ABCD) = a.b

-Dikdörtgenin çevresi =2a+2b.

-Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirlerini ortalar.

Yamuk

Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene, yamuk denir.
Yamuğun paralel olan kenarlarına, yamuğun tabanları, parelel olmayan kenarlarına yanal kenarlar denir.

Yamuğun, yanal kenarları üzerindeki açılar bütünlerdir. m(A) + m(D) = 180° , m(B) + m(C) = 180°

Yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına, orta taban denir. Orta taban uzunluğu, alt ve üst tabanlarının uzunluklarının toplamının yarısı kadardır.

Beşgen

5 kenarı ve 5 köşesi olan çokgen beşgendir.

Besgenlerin iç açıları toplamı 540°, dış açıların toplamı ise 360°'dir.

Kosegen sayisi n(n-3)/2 formuluyle bulunur. n kenar sayisini belirtir.

Altıgen

Altıgen altı köşesi,altı açısı ve altı kenarı olan bir çokgendir.

Dış açıları toplamı 360 derecedir.

Düzgün altıgen tüm açıları eş ve tüm kenar uzunlukları birbirine eş olan çokgendir.

Düzgün altıgen birbirine eş 6 adet eşkenar üçgenden oluşur.

Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olup, bir dış açısı da 60 derecedir

10715
0
0
Yorum Yaz